La Fabricació Mecànica consisteix en: planificar, programar i controlar la fabricació per mecanitzat i muntatge de béns d'equip, partint de les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Quines són les competències dels professionals en Fabricació Mecànica?

Descripció: Comastech amb alumnes. Any: 2021 Mes: 02 Dia: 23 Autor: Toni Vilches Fotografia

• Elaborar els procediments de muntatge de béns d'equip.

• Determinar els processos de mecanitzat.

• Supervisar la programació i posada a punt de les màquines de control numèric, robots i manipuladors per al mecanitzat.

• Programar la producció utilitzant tècniques i eines de gestió informatitzada.

• Determinar l'aprovisionament necessari.

• Assegurar que els processos de fabricació s'ajusten als procediments establerts.

• Gestionar el manteniment dels recursos de la seva àrea.

Quines són les sortides professionals?

Els professionals formats tenen accés a Indústries transformadores de metalls relacionades amb els subsectors de construcció de maquinària i equip mecànic, de material i equip elèctric electrònic i òptic, i de material de transport enquadrat en el sector industrial.

A més el títol permet l’accés directe a la universitat per aquelles persones que vulguin continuar la seva formació.

El Grau Superior a Comastech, una titulació amb futur.

Sabies que 50% dels llocs de treball requeriran una titulació tècnica o tècnica superior en 2025? En l'actualitat Espanya només pot cobrir la meitat d'aquesta demanda.

El programa formatiu que ofereix Comastech amb el Grau Superior en Fabricació mecànica i Mecatrònica Industrial adherit al programa DUAL, en el que en finalitzar els estudis obtenen dues titulacions, dota a les persones formades un ampli ventall de competències per l'accés a un sector on la demanda és molt elevada i el personal qualificat escàs.

Vols conèixer el nostre projecte? Contacta amb nosaltres per demanar una visita on t'atendrem personalment per a orientar-te i assessorar-te, veure les instal·lacions i resoldre qualsevol dubte que puguis tenir.

Mecatrònica versus Robòtica, quina és la diferència? Estudiants del Grau fent pràctiques al taller.
Estudiants del Cicle Formatiu en Mecatrònica Industrial fent pràctiques al taller.

Mecatrònica versus Robòtica

Tot i que la mecatrònica i la robòtica treballen de la mà, cadascuna d'elles té les seves pròpies característiques i usos a les empreses.


Moltes vegades aquests terminis es confonen, però encara que tots dos estan relacionats no són el mateix. Alguns entesos en la matèria ho expliquen de la següent manera: "La majoria dels robots són mecatrònics, però no tots els sistemes mecatrònics són robots".

Al final la robòtica és una branca de la mecatrònica que s'ocupa del disseny, la construcció, l'operació, la fabricació i l'aplicació dels robots. Aspira a trobar formes eficaces de col·laboració entre els robots i les persones.
En canvi la mecatrònica inclou aspectes principalment de mecànica, electrònica e informàtica, amb l'objectiu de generar sistemes intel·ligents i fiables per treballar com aliats de les persones en àrees específiques.
Amb la Mecatrònica Industrial, el Tècnic o Tècnica amb la titulació de Mecatrònica Industrial, té el coneixement necessari per poder fer front a cada problemàtica que li sorgeixi en qualsevol de les diferents disciplines que hi figuren en els Sistemes Mecatrònics.

Pràctiques en pneumàtica dintre del mòdul de mecatrònica industrial
Pràctiques en pneumàtica dintre del mòdul de mecatrònica industrial


A Comastech impartim una doble titulació de grau superior en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial, basada en la necessitat de l'indústria que dóna accés a dues famílies professionals amb molta demanda de personal qualificat.

Quines són les sortides professionals dels professionals de la Mecatrònica?

↘ Muntador Industrial
↘ Integrador de maquinàries d'equip
↘ Manteniment de màquines
↘ Disseny de sistemes
↘ Integrador de robòtica
↘ Compres tècniques
↘ Responsable de taller

Comastech, preparant el futur.

Amb la doble titulació que imparteix Comastech, preparem professional altament qualificats i polivalents amb altes possibilitas d'inserció en el món laboral, però també amb altes capacitat per a continuar la seva formació accedint a graus universitaris.

Vols saber més? Consulta al web la informació del nostre Grau superior en modalitat Dual, o vine en persona al nostre Centre, t'atendrem personalment per a orientar-te i assessorar-te, et podem acompanyar en una visita personalitzada i resoldre qualsevol dubte.

Vine a Comastech i descobreix la tècnica que transforma!

Upgrade today to the PRO

Desenvolupat per Volcànic Internet
map-markerfacebook-squarephonetwitterenvelopeyoutube-playinstagram