Alumnes de Comastech realitzant pràctiques del mòdul de Mecatrònica Industrial
Alumnes de Comastech realitzant pràctiques del mòdul de Mecatònica Industrial

Com que la Mecatrònica Industrial és un cicle on els coneixements que s’adquireixen són interdisciplinaris entre les tecnologies involucrades tant en la maquinària com en l’automatització industrial, és necessari tenir uns coneixements previs de totes les disciplines que avarca, per tal de que el seu estudi sigui el més enriquidor possible.

Recordem la Mecatrònica Industrial unifica les disciplines de: mecànica, electrònica, robòtica, automatismes industrials i informàtica.

Per tant, és necessari tenir uns coneixements bàsics de cada branca, que s’aniran desenvolupant al llarg de l’aprenentatge dels diferents mòduls.

Quines assignatures figuren al currículum de mecatrònica industrial?

I les transversals de:  formació i orientació laboral,  i empresa i emprenedoria.

En la majoria d’ells hi ha un coneixement en comú que és el d’aplicar la prevenció de riscos laborals, protecció ambiental i identificar els riscos associats a la instal·lació dels diferents equips, maquinària o elements. Aquesta, s’explica en totes les disciplines per separat però s’engloba a la seva totalitat i s’ha de tenir present quan s’ha de realitzar qualsevol muntatge.

Els coneixements previs.

Un altre factor important, tot i que no es consideri tal i com coneixem el concepte de “coneixement previ”, però si com a “contingut que hem après”, volem destacar que al llarg de tot el currículum i durant el curs és necessari a més d’important que l’alumnat valori l’ordre i la neteja dels diferents elements i instal·lacions, ja que aquest és esmentat com un primer factor de prevenció de riscos.

El dibuix tècnic és una altre assignatura a tenir en compte, ja que en molts dels mòduls abans mencionats, els i les alumnes hauran d’interpretar plànols per realitzar els muntatges pertinents d’un conjunt mecànic, entendre un esquema tant elèctric com pneumàtic o hidràulic, i també de forma conjunta en electropneumàtica / electrohidràulica. D’igual manera hauran de saber-los representar com a plànol a ordinador i també a mà alçada. Tot, però, s’anirà ampliant i aprofundint al llarg del curs, per aplicar correctament les normatives i les simbologies necessàries en cada esquema i/o plànol que es realitzi.

Pràctiques de disseny de peces a l'aula d'informàtica pels alumnes del cicle en Mecatrònica Industrial.
Pràctiques de disseny de peces a l'aula d'informàtica

No podem deixar de banda la importància que tenen els coneixements matemàtics, ja que en alguns mòduls seran necessaris per tal de realitzar els càlculs, per exemple d’obtenir les seccions del cablejat adequat per realitzar un muntatge elèctric, calcular els costos de producció d’un taller o indústria o també per calcular les velocitats lineals i de rotació d’algunes màquines.

En quant a l’ofimàtica, es valora que l’alumnat tingui coneixements previs bàsics per tal de fer la documentació dels projectes, saber utilitzar els fulls de càlcul i  realitzar les presentacions dels diferents projectes que se’ls hi plantegin al llarg del curs. D’igual manera, els estudiants hauran de saber desenvolupar-se en internet per aprofundir més en les matèries, buscant-hi informació i fent una cerca crítica i tècnica.

En relació als idiomes, l’alumnat haurà de dominar tant el català com el castellà de forma parlada i escrita. Molts cops es deixa de banda la importància de saber redactar sense cometre faltes d’ortografia, o saber parlar en públic quan es realitzen estudis tècnics. Sembla una cosa estranya, però és realment important que en estudis tècnics com ara la Mecatrònica Industrial el tècnic/a també domini les dues llengües esmentades, ja que molts cops, l’alumnat durant els estudis haurà de presentar treballs, tant escrits com orals, i en un futur potser haurà de realitzar alguna presentació o explicació davant de possibles clients o superiors, per tant, és important tenir dominat l’art de llenguatge.

A més d’aquestes dues, haurà de tenir coneixements d’anglès, ja que molts dels manuals d’instruccions de la majoria de màquines o elements estan redactats en anglès, inclús, potser en algun moment quan estigui exercint també hagi d’expressar-se en aquesta llengua.

Finalment podem concloure que la Mecatrònica Industrial proporciona un perfil de sortida molt polivalent que permet treballar a molts llocs en empreses de diferents sectors ( màquina-eina, alimentació, tèxtil, aeronàutica, automatismes entre d’altres...), i tot i que els coneixements puguin semblar bastant amplis, podem assegurar que aquests s’aniran complimentant, millorant o fins i tot adquirint en el cas de que siguin molt molt bàsic al llarg del cicle de Mecatrònica Industrial a Comastech.

La Fundación Bertelsmann, en col·laboració amb la Fundación CEOE, ha premiat a TMCOMAS amb el VI Premio Alianza para la Formación Profesional Dual, en la categoria de “Petita i mitjana empresa” pel Projecte  Comastech, Centre Politècnic Comas.

Amb aquest reconeixement, l'organització destaca el fet que TMCOMAS, empresa amb més de 7 dècades d'experiència en el sector de l'enginyeria mecànica i de superfícies, hagi posat en marxa un projecte d'FP Dual com Comastech, Centre Politècnic Comas, un centre formatiu innovador i de qualitat, que s'ha convertit en un gran dinamitzador dins del sector metal·lúrgic. Així, el jurat ha remarcat la importància de la participació i la cooperació en aquest projecte, ja que ha aconseguit obtenir fons d'altres empreses i partners tecnològics, al mateix temps que s'ha convertit en aglutinador creant sinergies entre empreses, institucions i administracions. Finalment, també s'ha volgut posar en valor la qualitat de la proposta formativa, ja que el 100% dels estudiants es forma en FP Dual, fet que augmenta de manera significativa la seva motivació.

Premi Aliança per l'FP DUAL

A més del nostre guardó, atorgat dins de la categoria de “Petita i mitjana empresa”, el Premi Aliança per a la Formació Professional Dual, per a reconèixer els millors projectes que promoguin aquesta modalitat formativa, també premia altres tres categories: gran empresa, centre educatiu i organització. Així, en aquesta sisena edició també han estat guardonats Saint Gobain ISOVER Placo, en la categoria de gran empresa; el CIFP Els Gladiolos, en la categoria de Centre Educatiu; i Fundació Mahou San Miguel, en la categoria d'Organització.

El jurat ha estat compost pels socis fundadors de l'Aliança per a la FP Dual (Cambra de Comerç d'Espanya, CEOE, Fundació Bertelsmann i Fundació Princesa de Girona); la Fundació CEOE, com a organitzador d'aquesta edició; i representants dels premiats en l'edició de 2021: la PIME de La Rioja TICandBOT; la Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet; i l'Associació de Transport Internacional per Carretera (ASTIC).

A l'hora de seleccionar als guanyadors s'ha valorat la incorporació d'elements de qualitat en el projecte, el foment de la cooperació entre els diferents agents implicats, el grau d'innovació i de participació amb altres actors de la FP Dual, la millora de l'ocupabilitat dels aprenents i, finalment, que hagin contribuït a la difusió d'una FP Dual de qualitat.

L'Entrega de Premis

Enguany, i després de dues edicions virtuals a conseqüència de la pandèmia, el lliurament de premis es durà a terme durant una gala que tindrà lloc en l'Espai Bertelsmann de Madrid, el pròxim 15 de juny, a les 12h. A la gala acudirà en ple l'equip directiu de TMCOMAS, amb Llorenç Comas Puig al capdavant, acompanyat dels seus fills, i actuals CEOs de la companyia, Georgina Comas Vieta i Llorenç Comas Vieta, així com el director de Comastech, Centre Politècnic Comas, Raimond Franch.

Volem agrair aquest guardó a la CEOE (Fundació de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials), que agrupa més de 4.500 organitzacions empresarials de base, i de la Fundació Bertelsmann, una reconeguda entitat que treballa des de fa 25 anys a Espanya per a promoure una FP Dual de qualitat i que juntament amb altres entitats, com la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de Comerç d'Espanya, va constituir en 2015 l'Aliança per a la FP Dual, una xarxa estatal que compta avui amb més de 1.400 empreses, centres educatius i institucions compromeses amb la difusió i el desenvolupament d'una FP Dual de qualitat a Espanya.

Per Mireia Vilalta

Quan parlem de Mecatrònica industrial ens referim a una disciplina que unifica: la mecànica, l'electrònica, la robòtica, els automatismes industrials i la informàtica. Amb la combinació d'aquestes disciplines, s'han aconseguit equips d'automatització que han canviat la producció en les empreses gràcies al fet que ofereix major rapidesa i precisió.

Però com funciona un sistema Mecatrònic?

Alumnes estudiant el mòdul d'electricitat de la formació per mecatrònics
Descripció: Comastech amb alumnes. Any: 2021 Mes: 02 Dia: 23 Autor: Toni Vilches Fotografia

Un sistema mecatrònic és un sistema digital destinat a recollir senyals, processar-les i emetre una resposta per mitjà d'actuadors (motors, cilindres de simple i de doble efecte...) generant moviments o accions sobre el sistema en el qual ha d'actuar. Aquests sistemes mecatrònics estan formats per sensors, microprocessadors i controladors, i que en un conjunt els podem conèixer com a: robots, màquines controlades digitalment, vehicles guiats automàticament, entre molts altres.

Antigament, quan un problema o error en el sistema afectava qualsevol classe de maquinària amb components mecànics i electrònics, per realitzar el manteniment o reparació s'havia de recórrer de forma individual a professionals especialistes en cadascun dels àmbits, molts cops era difícil trobar la solució més adient, ja que cada professional tenia els coneixements i habilitats en terminologia i conceptes diferents.

Per sort avui, els estudis en mecatrònica han avançat i s'ha aconseguit agrupar totes aquestes disciplines en una, fet que fa que les persones formades en mecatrònica estiguin capacitades per aportar el millor de cada àrea en un sol conjunt. A més els hi ofereix un punt de vista únic, ampli, modern i integrador fent que siguin una peça clau a la indústria.
És per tot això que té una gran importància per la modernització en els processos de producció, i s'ha convertit en una de les formacions més demandades i amb gran projecció de futur.

A què es dedica un mecatrònic?

Mecatrònic programant

Un cop vist quin és el concepte de Mecatrònica Industrial, anirem a conèixer a què es dedica un Mecatrònic.

La Mecatrònica Industrial, com bé sabem, és una especialitat molt innovadora amb la qual un tècnic en aquest àmbit pot conèixer, integrar, optimitzar i realitzar el manteniment de dispositius i màquines industrials, així com dels sistemes mecànics per tal d'aconseguir una millora dels processos industrials. A més, el professional tècnic en Mecatrònica Industrial està preparat per innovar, dissenyar, avaluar, gestionar i mantenir sistemes mecatrònics, ja que amb la seva formació adquireix coneixements i habilitats del camp de l'enginyeria, aplicant-la a equips i sistemes d'última generació.

Un tècnic en Mecatrònica Industrial té la capacitat de dissenyar, construir i implementar productes i sistemes mecatrònics per tal de satisfer les necessitats emergents de la indústria, integrant de forma eficient les tecnologies que influeixen en el procés productiu per dur a terme una millora continua i l'optimització dels sistemes de control i automatització dels processos industrials i millorar així la seva competitivitat.

Quins són els àmbits de treball dels tècnics en Mecatrònica Industrial?

El tècnic en Mecatrònica Industrial treballarà en la de supervisió, manteniment i reparació de sistemes mecànics, electrònics i informàtics de maquinàries i en els processos de les indústries com ara: refineries i siderúrgies, indústria petroquímica, indústria paperera, indústria tèxtil, indústria processadora i envasadores d'aliments, indústria de reprocessament i transformació de materials plàstics, indústria de cervesa i gasosa, indústria farmacèutica i perfumeria, indústria de transformació de metalls, indústria gràfica, indústria del ciment, indústria d'articles d'escriptori i centres de còmput i centres de producció industrial entre d'altres.

Encara no coneixes la Doble Titulació de Grau Superior que imparteix Comastech?

Un doble Grau en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial que capacita professionals polivalents per treballar a la indústria. Treballem dia a dia per oferir una formació de qualitat adherida al programa DUAL en col·laboració amb empreses líders que precisen incorporar personal altament qualificat.

Demana hora i vine a descobrir la #latècnicaquetransforma

Carburos Metálicos visita les instal·lacions de Comastech.

Carburos Metálicos, com a empresa gasista amb amplia experiència en el sector dels gasos per la fabricació metàl·lica, va establir un acord de col·laboració amb el nostre Centre per tal de subministrar gasos i assessorar l’equip de COMASTECH en els seus àmbits d’especialització.

Aquesta setmana, amb la finalitat de donar seguiment a aquest acord de col·laboració, hem rebut a les instal·lacions del centre la visita d'en Carlos Merello, Product Manager de Fabricació Metàl·lica pel Sud d’Europa, i d’en Jesus Rodrigo, el nostre contacte directe dins la organització de Carburos Metálicos.

Direcció i gerència acompanyats dels representants de Carburos a la seva arribada a Comastech
Llorenç Comas, Jesús Rodrigo, Carlos Merello i Raimond Franch a l'arribada a Comastech.
Desenvolupat per Volcànic Internet
map-markerfacebook-squarephonetwitterenvelopeyoutube-playinstagram