Doble Titulació Oficial

GRAU SUPERIOR ADHERIT AL PROGRAMA DUAL EN FABRICACIÓ MECÀNICA I MECATRÒNICA INDUSTRIAL

PRESENTACIÓ

Una formació professional orientada a la pràctica

El Grau Superior Adherit al programa Dual en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial, és una doble titulació que et permetrà accedir als dos títols oficials de: Programació de la producció en fabricació Mecànica i Mecatrònica industrial en tres anys. És una formació encaminada a donar la capacitació necessària per a la inserció i la progressió dintre del sector metall-mecànic, un sector amb una taxa d'inserció laboral molt elevada.    
VOLS MÉS INFORMACIÓ
Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar
Com ho fem?
Per què ho fem així?
Què aprendrem?
Què estudiaràs?
Com pots accedir?
Sortides professionals
Dades d'interès
Com ho fem?

Grau Superior en Fabricació Mecànica  i Mecatrònica Industrial. Com ho fem?

Creiem que la formació que s’estudia pot aprendre’s, però que només la formació que s’aplica i es realitza pot ser interioritzada.

En aquest sentit el Centre Politècnic Comas treballa en dues línies principals:

  • Formació en el sistema DUAL, compartint la responsabilitat de la formació entre el centre i una empresa. L’estudiant passa a ser un treballador-aprenent que es forma al centre però que segueix formant-se en la seva estada a l’empresa que l’acull i l’acompanya.
  • Treball eminentment pràctic en el Centre. Malgrat que la tecnologia es basa en coneixements teòrics sòlids, és només fent i aplicant els conceptes en casos pràctics que el coneixement es consolida.
Per què ho fem així?

Per què ho fem així?

Volem aprofitar les sinergies entre dos graus superiors, molt compatibles, que permeten obtenir dos títols oficials en tres anys.

La doble titulació capacita tant en el camp de la mecànica com en el de la mecatrònica, dos àmbits fortament tecnològics amb una gran demanda empresarial i on els professionals son altament valorats.

Aquesta formació capacita a l’estudiant per seguir dues línies de futur:

  • Trobar un lloc de treball estable, remunerat i ben considerat en el sector metall mecànic, que presenta dèficit de personal i on l'atur és tècnicament nul, i així desenvolupar una carrera d'èxit al sector.
  • Capacitar per una progressió contínua en la vida professional , sigui a través de la formació en les noves tecnologies dins del treball professional o bé mitjançant l’accés a estudis universitaris tècnics.
Què aprendrem?

Què aprendrem? Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial

Aprendrem a fer, a construir i a muntar béns d’equip.

La nostra filosofia implica aprendre fent les coses, i per assolir-ho  es requereixen capacitats en camps tecnològics diversos.

La primera part, de Fabricació Mecànica, implica ser capaç de mecanitzar peces de complexitat elevada mitjançant màquines-eina tradicionals, però també aplicant coneixements de dibuix i interpretació de plànols, de fabricació assistida per ordinador CAM, de control numèric i de robòtica.  També es requereixen els coneixements per escollir i identificar materials adients per assegurar una qualitat òptima per el muntatge de components i equips.

En la segona part, que inclou els coneixements de mecatrònica industrial, la base adquirida en mecànica es complementa amb coneixements suficients de pneumàtica, electro-pneumàtica i mecatrònica entre d'altres, que permetran reparar i construir màquines complexes.  Aquestes, no només necessiten sistemes i mecanismes mecànics, sinó que també contenen sistemes automatitzats utilitzant vàlvules, actuadors com ara cilindres, etc... I de control que necessiten coneixements tècnics avançats.

En definitiva, aprendrem una professió complexa i apassionant que capacita per seguir creixent durant la resta de la vida.

Què estudiaràs?

Què estudiaràs? Formació dual, formació professional.

Aquí trobaràs la distribució curricular del pla d'estudis DUALITZAT:

✓ Sistemes elèctrics i electrònics

✓ Sistemes hidràulics i pneumàtics

✓ Materials

✓ Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals

✓ Representació gràfica de sistemes mecatrònics

✓ Definició processos mecanitzat, conformat i muntatge

✓ Execució de processos de fabricació

✓ Verificació de productes

✓ Sistemes mecànics

✓ Formació i Orientació Laboral

✓ Integració de sistemes

✓ Mecanització per control numèric

✓ Elements de màquines

✓ Processos i gestió de manteniment

✓ Configuració de sistemes mecatrònics

✓ Simulació de sistemes mecatrònics

✓ Programació de la producció

✓ Fabricació assistida per ordinador

✓ Empresa i iniciativa emprenedora

✓ Projecte

✓ Formació en centres de treball (FP Dual)

Com pots accedir?

Com accedir al Grau Superior en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial?

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior (CFGS) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

✓ Tenir el títol de batxillerat

✓ Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista

✓ Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental

✓ Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari

✓ Haver superat el curs o la prova específica per a l'accés als CFGS (CAS)

✓ Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent

✓ Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

✓ Tenir 18 anys i un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)

A part de complir amb algun dels requisits anteriors, cal superar l’entrevista d’orientació personal del centre COMASTECH.

Sortides professionals

Sortides professionals del Grau Superior en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial

Mecànica

✓ Operari convencional

✓ Operari CNC

✓ Preparador de màquines

✓ Responsable de taller

✓ Compres tècniques

✓ Gestió de processos industrials

✓ CAD/CAM Mecatrònica

Mecatrònica

✓ Muntador industrial

✓ Integrador de maquinària i equips

✓ Manteniment màquines

✓ Responsable de taller

✓ Disseny de sistemes

✓ Integrador robòtica

✓ Compres tècniques

Dades d'interés

Dades d'interès

✓ Comastech treballa amb aliances estratègiques amb empreses líders del sector, l'objectiu principal de les quals és aconseguir un lloc de treball pel 100% dels aprenents formats.

✓ Estudis molt tècnics: FP Dual reglada

✓ CFGS 3x2: Programació de la Producció en fabricació mecànica i Mecatrònica industrial, dos títols oficials en 3 anys

✓ Instal·lacions noves, el 60% de les quals estan ocupades per un taller nou i altament equipat.

✓ 80% de formació pràctica (escola taller + empresa), 20% de la formació a les aules, la nostra filosofia es basa en aprendre fent.

✓ Creiem en el treball en equip, apostem per una formació de qualitat creant grups reduïts i oferint una atenció personalitzada on cadascú pugui trobar allò que el fa singular.

✓ Formació amb un sector amb una taxa d’ocupació molt elevada.

✓ Centre Homologat i formació reglada reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

✓ Atenció personalitzada, guia i orientació dels alumnes.

✓ Via d’accés a la universitat, alternativa a la selectivitat, amb major grau d’èxit.

✓ Les empreses cada cop valoren més els currículums de persones que han fet FP DUAL, doncs tenen una formació més pràctica i més real dins l’empresa.

✓ Demanda de perfils femenins en el sector.

✓ Contacte 100% amb el món industrial (pràctiques a les empreses)

✓ Entrevista personal d’orientació professional per a l’accés als estudis.

Desenvolupat per Volcànic Internet
heartcogmap-markerinfo-circlefacebook-squaresign-outphonetwitterenvelopeexclamationyoutube-playinstagrampercent