Titulació Oficial

GRAU MITJÀ INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES i DE CLIMATITZACIÓ

PRESENTACIÓ

Formació professional orientada a la pràctica.

El cicle formatiu de grau mitja en instal·lacions frigorífiques i de climatització, està encaminat a donar la capacitació necessària per a la inserció i la progressió dintre del sector del manteniment industrial, un sector amb una taxa d'inserció molt elevada.
VOLS MÉS INFORMACIÓ
Envia les teves dades i t'informem!
Com ho fem?
Què aprendrem?
Què estudiaràs?
Com pots accedir?
Sortides professionals
Dades d'interès
Com ho fem?

Grau Mitjà en instal·lacions frigorífiques i de climatització. Com ho fem?

Creiem que la formació que s’estudia pot aprendre’s, però que només la formació que s’aplica i es realitza pot ser
interioritzada.  En aquest sentit el Centre Politècnic Comas treballa en dues línies principals:

  • Formació en centres de treball pels alumnes del Grau mitjà. L'estudiant continua formant-se en la seva estada a l'empresa que l'acull i l'acompanya.
  • Treball eminentment pràctic en el Centre. Malgrat que la tecnologia es basa en coneixements teòrics sòlids, és només fent i aplicant els conceptes en casos pràctics que el coneixement es consolida.
Per què ho fem així?

Que aprendrem? Instal·lacions frigorífiques i de climatització.

La nostra filosofia implica aprendre fent les coses, i per assolir-ho es requereixen aptituds mecàniques, destresa manual i ser meticulós/a i observador/a.
Aprendrem a muntar i mantenir instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació, interpretant la documentació tècnica, configurant la instal·lació i garantint la seva funcionalitat, tot respectant la normativa mediambiental associada.
El cicle proporciona els coneixements necessaris per muntar sistemes elèctrics i de regulació i control, muntar i programar elements auxiliars i realitzar els muntatges i unions mecàniques i soldades necessàries per garantir l'operativitat de les instal·lacions.
A més, s'ensenyarà a localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de la instal·lació, així com a reparar-los, mantenir-los i substituir-los en condicions de qualitat, seguretat i respecte del medi ambient.

Què aprendrem?

Què estudiaràs? Formació professional, un títol oficial.

Distribució curricular del pla d’estudis homologat.

✓  Tècniques de muntatge d’instal·lacions.
✓  Instal·lacions elèctriques i automatismes.
✓  Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial.
✓  Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques indústrials.
✓  Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
✓ Configuració d’instal·lacions de fred i climatització.
✓  Màquines i equips tèrmics.
✓ Formació i Orientació Laboral
✓ Empresa i Iniciativa Emprenedora
✓ Anglès Tècnic
✓ Síntesi (és el projecte final de grau)
✓ Formació en Centres de Treball

 

Què estudiaràs?

Com accedir al Grau Mitjà en Soldadura i Caldereria?

Tenen accés directe als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

✓ Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

✓ Haver superar el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

✓ Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar

✓ Haver superar al segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

✓ Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

✓ Haver superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

✓ Haver superar els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

✓ Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

A part de complir amb algun dels requisits anteriors, cal superar l’entrevista d’orientació personal del centre COMASTECH.

Com pots accedir?

Sortides professionals del Grau Mitjà en Soldadura i Caldereria.

✓ Muntador/ Muntadora d’equips frigorífics industrials.

✓ Muntador/ Muntadora d’equips insdustrials de ventilació forçada.

✓ Muntador/ Muntadora d’instal·lacions de climatització.

✓Operari/ Operaria de manteniment de plantes frigorífiques i/o refrigeradores.

✓ Manteniment d’instal·lacions elèctriques i automatísmes.

 

Sortides professionals

Dades d'interès

✓ Comastech treballa amb aliances estratègiques amb empreses líders del sector, l'objectiu principal de les quals és aconseguir un lloc de treball pel 100% dels aprenents formats.

✓ Estudis molt tècnics.

✓ CFGM: instal·lacions frigorífiques i de climatització, un títol oficial en dos anys.

✓ Instal·lacions noves, el 60% de les quals estan ocupades per un taller nou i altament equipat.

✓ 80% de formació pràctica, 20% de la formació a les aules, la nostra filosofia es basa en aprendre fent.

✓ Creiem en el treball en equip, apostem per una formació de qualitat creant grups reduïts i oferint una atenció personalitzada on cadascú pugui trobar allò que el fa singular.

✓ Formació amb un sector amb una taxa d'ocupació molt elevada.

✓ Centre Homologat i formació reglada reconeguda per la Generalitat de Catalunya (Nº centre: 17010751).

✓ Atenció personalitzada, guia i orientació dels alumnes.

✓ Les empreses cada cop valoren més els currículums de persones que han fet Formació Professional, ja que tenen una formació més pràctica i més tècnica.

✓ Demanda de perfils femenins en el sector

✓ Contacte 100% amb el món industrial (pràctiques a les empreses)

✓ Entrevista personal d'orientació professional per a l'accés als estudis.

Dades d'interés
Desenvolupat per Volcànic Internet
heartmap-markerinfo-circlefacebook-squaresign-outphonetwitterenvelopeexclamationyoutube-playinstagrampercent