Avís legal

AVÍSO LEGAL
El lloc web i el domini comas.tech corresponen a INDENEM SLU, amb NIF B66795220 i domicili a Avda. Estació, 52, 17300 BLANES (Girona), telèfon: 972 33 06 00 i adreça electrònica: info@comas.tech.

Propietat intel·lectual i industrial
Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a INDENEM SLU, o a tercers que han autoritzat el seu ús. INDENEM SLU presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat. INDENEM SLU autoritza el seu ús exclusivament amb aquestes finalitats. En qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a INDENEM SLU, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a comas.tech.

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que INDENEM SLU actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, INDENEM SLU manifesta que les referències dels serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a INDENEM SLU fins a la contractació expressa d'una comanda.

INDENEM SLU es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de l'web.

INDENEM SLU no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions d'aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Desenvolupat per Volcànic Internet
map-markerfacebook-squarephonetwitterenvelopeyoutube-playinstagram