Titulació Oficial

GRAU MITJÀ EN SOLDADURA I CALDERERIA

PRESENTACIÓ

Una formació professional orientada a la pràctica

El Grau Mitjà en Soldadura i Caldereria és una titulació oficial cursada en dos anys, i està encaminada a donar la capacitació necessària per a la inserció i la progressió dintre del sector del metall, un sector amb una taxa d'inserció molt elevada.   Aprendrem a: aplicar les diferents tècniques de construcció metàl·lica com ara tallar, conformar, forjar i unir estructures i materials, gràcies a les tècniques de soldadura, mecanització i conformat, així com els coneixements de dibuix i interpretació de plànols i la identificació de materials adients per assegurar una qualitat òptima pel muntatge de components i equips.
VOLS MÉS INFORMACIÓ
Envia les teves dades i t'informem!
Com ho fem?
Què aprendrem?
Què estudiaràs?
Com pots accedir?
Sortides professionals
Dades d'interès
Com ho fem?

Grau Mitjà en Soldadura i Caldereria. Com ho fem?

Creiem que la formació que s'estudia pot aprendre's, però que només la formació que s'aplica i es realitza pot ser interioritzada.

En aquest sentit, el Centre Politècnic Comas treballa en dues línies principals:

  • Formació en centres de treball pels alumnes del Grau mitjà. L'estudiant continua formant-se en la seva estada a l'empresa que l'acull i l'acompanya.
  • Treball eminentment pràctic en el Centre. Malgrat que la tecnologia es basa en coneixements teòrics sòlids, és només fent i aplicant els conceptes en casos pràctics que el coneixement es consolida.
Per què ho fem així?

Que aprendrem? Soldadura i Caldereria.

La nostra filosofia implica aprendre fent les coses, i per assolir-ho es requereixen aptituds mecàniques, destresa manual i ser meticulós/a i observador/a.
Els estudis de soldadura i caldereria són molt pràctics, per tant cal que a l’alumne/a li agradi treballar amb les mans i amb qualsevol tipus de construccions metàl·liques, però també, seran igual d’importants els coneixements teòrics, ja que abans de començar una peça o una construcció, és bàsic fer-se una bona planificació.
A soldadura i caldereria, s’aprendran les diferents tècniques de construcció metàl·lica i tasques d’un taller metal·lúrgic com ara tallar, conformar, forjar i unir estructures i materials com el ferro o acer (entre d’altres) gràcies a les tècniques de soldadura, mecanització i conformat.
Serà important durant els muntatges aplicar els coneixements de dibuix i interpretació de plànols que s’adquiriran durant el cicle. També es requereixen els coneixements per escollir i identificar materials adients per assegurar una qualitat òptima per el muntatge de components i equips.
El cicle proporciona els coneixements necessaris per realitzar les operacions de fabricació, muntatge i reparació d'elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, realitzant el manteniment de primer nivell d'equips i mitjans auxiliars.
A més, s’ensenyarà a muntar i posicionar estructures i canonades; a unir components de construccions metàl·liques mitjançant la soldadura oxiacetilènica, elèctrica per arc i resistència; dins la soldadura per arc elèctric aprendrem la soldadura amb elèctrodes, amb fil semiautomàtica (MIG-MAG) i amb elèctrode de Tungstè (TiG); a tallar components i elements de construccions metàl·liques; i s’introduiran les tècniques de recobriment per projecció tèrmica (arc elèctric i flama).

Què aprendrem?

Què estudiaràs? Formació professional, un títol oficial.

Distribució curricular del pla d’estudis homologat.

✓ Interpretació Gràfica

✓ Traçat, Tall i Conformat

✓ Mecanitzat

✓ Soldadura en Atmosfera Natural

✓ Soldadura en Atmosfera Protegida

✓ Muntatge

✓ Metrologia i Assajos

✓ Formació i Orientació Laboral

✓ Empresa i Iniciativa Emprenedora

✓ Anglès Tècnic

✓ Síntesi à (és el projecte final de grau)

✓ Formació en Centres de Treball

Què estudiaràs?

Com accedir al Grau Mitjà en Soldadura i Caldereria?

Tenen accés directe als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

✓ Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

✓ Haver superar el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

✓ Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar

✓ Haver superar al segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

✓ Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

✓ Haver superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

✓ Haver superar els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

✓ Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

A part de complir amb algun dels requisits anteriors, cal superar l’entrevista d’orientació personal del centre COMASTECH.

Com pots accedir?

Sortides professionals del Grau Mitjà en Soldadura i Caldereria.

✓ Soldador o soldadora i oxitallador o oxitalladora

✓ Calderer o calderera

✓ Operadors o operadores de projecció tèrmica

✓ Muntador o muntadora de canonades i estructures metàl·liques

✓ Reparador o reparadora d'estructures d'acer en taller i obra

✓ Fuster metàl·lic o fustera metàl·lica

 

Sortides professionals

Dades d'interès

✓ Comastech treballa amb aliances estratègiques amb empreses líders del sector, l'objectiu principal de les quals és aconseguir un lloc de treball pel 100% dels aprenents formats.

✓ Estudis molt tècnics.

✓ CFGM: Soldadura i Caldereria, un títol oficial en dos anys.

✓ Instal·lacions noves, el 60% de les quals estan ocupades per un taller nou i altament equipat.

✓ 80% de formació pràctica, 20% de la formació a les aules, la nostra filosofia es basa en aprendre fent.

✓ Creiem en el treball en equip, apostem per una formació de qualitat creant grups reduïts i oferint una atenció personalitzada on cadascú pugui trobar allò que el fa singular.

✓ Formació amb un sector amb una taxa d'ocupació molt elevada.

✓ Centre Homologat i formació reglada reconeguda per la Generalitat de Catalunya (Nº centre: 17010751).

✓ Atenció personalitzada, guia i orientació dels alumnes.

✓ Les empreses cada cop valoren més els currículums de persones que han fet Formació Professional, ja que tenen una formació més pràctica i més tècnica.

✓ Demanda de perfils femenins en el sector

✓ Contacte 100% amb el món industrial (pràctiques a les empreses)

✓ Entrevista personal d'orientació professional per a l'accés als estudis.

Dades d'interés
Desenvolupat per Volcànic Internet
heartmap-markerinfo-circlefacebook-squaresign-outphonetwitterenvelopeexclamationyoutube-playinstagrampercent