Estructura de l'autòmat programable (PLC)

Dilluns, 26 juny, 2023

Què és un autòmat programable?

Un autòmat programable, també conegut com a PLC per les seves sigles en anglès (Programmable Logic Controller), és un sistema electrònic dissenyat per a controlar i supervisar un procés de manera automatitzada, actualment el seu ús està molt estès en la indústria, encara que cada vegada té més presència en el sector de la domòtica.

Imagen de variadores de la marca siemens
Variadores de la marca SIEMENS

Quins són els seus components?

L'estructura d'un PLC consta de diversos components essencials, aquests components inclouen una unitat central de processament (CPU), una memòria interna, una interfície d'entrada i sortida (E/S), i una font d'alimentació. També podem trobar elements opcionals com a mòduls de comunicació de xarxa, mòduls d'expansió d'entrades /sortides o pantalles de comunicació HMI.


A continuació, veurem amb detall els components:

• La CPU, és el cervell del PLC i des d'aquí s'executen les instruccions de control i supervisió del sistema a controlar. Conté un microprocessador d'alta velocitat que processa les dades i realitza els càlculs del programa que té instal·lat. La CPU també administra la comunicació entre els diferents components del PLC,

• La memòria és on s'emmagatzemen els programes i les dades necessàries per al funcionament del PLC. Existeixen dos tipus de memòria, la memòria de programa i la memòria de dades.

La memòria emmagatzema les instruccions del programa (és la part escrita), mentre que la memòria de dades guarda els valors actuals de les variables utilitzades en el programa.

• En el mòdul d'entrades i sortides, que poden ser analògiques o digitals, trobem, d'una banda, les entrades encarregades de proporcionar informació al PLC, mitjançant sensors i detectors, i per un altre les sortides, des d'on s'envien els senyals d'execució als actuadors (motors o electrovàlvules, entre altres).

• La font d'alimentació té com a missió convertir el corrent altern de xarxa elèctrica en corrent continu. En general, la tensió de treball interna d'un autòmat i de tots els components auxiliars sol ser de 24 V en corrent continu.

• Pantalles d'operació, HMI (Human Machine Interface) és un dispositiu tàctil d'interfície home-màquina. En aquesta pantalla es mostra informació del sistema controlat i permet actuar sobre ell.

Interfaz HMI Sysmac de la serie NA
Interfaz HMI Sysmac de la serie NA

• Mòdul de comunicació, és un component addicional que s'utilitza per a establir la comunicació i transferència de dades entre el PLC i altres dispositius.


L'estructura física de l'autòmat programable pot variar depenent del fabricador i model, però generalment trobarem:


• Autòmats compactes, tenen tots els elements, entrades / sortides, CPU, font d'alimentació, etc., integrats en un sol equip.


La majoria d'aquests models són ampliables amb diferents tipus de mòduls (entrades, sortides, de comunicació...)

Controlador compacto serie CP2
Controlador compacto serie CP2

En aquest grup també estan els relés programables, aquests equips estan destinats per a aplicacions domèstiques i per al control de petita maquinària.


La programació es pot realitzar directament gràcies a un teclat situat en el frontal de l'aparell, encara que també tenen la possibilitat de ser connectats a un ordinador personal per a poder editar el programa

PLC Siemens LOGO! 24 RCE
PLC Siemens LOGO! 24 RCE
  • Autòmat Modular, cadascun dels elements està en una unitat diferent, la seva instal·lació es realitza sobre un rack comú. Les possibilitats d'expansió són més grans que els compactes, però el cost també és més elevat
Unidades de ampliación CP1W
Unidades de ampliación CP1W

El doble grau de Comastech, una formació de futur.

Si vols aprendre més sobre els PLC, en el mòdul de Mecatrònica Industrial del doble Grau Superior en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial que imparteix Comastech podràs descobrir tot això i molt més! Una doble titulació que dona accés al sector metall-mecànic, un sector ple d'oportunitats.

Desenvolupat per Volcànic Internet
map-markerfacebook-squarephonetwitterenvelopeyoutube-playinstagram