LA ROBÒTICA COL·LABORATIVA: UN RISC O UNA OPORTUNITAT?

Dimecres, 22 novembre, 2023

Els economistes tenen un concepte, la Destrucció Creativa, que ens explica que quan a la indústria apareix una tecnologia innovadora, disruptiva i revolucionaria, sempre es destrueix una part del teixit industrial, de les empreses i dels llocs de treball que queden obsolets.

La teoria econòmica no considera això problemàtic ja que, fins ara, s’ha vist que totes aquestes tecnologies “destructores” han acabat generant més riquesa, més empreses i més llocs de treball que els que fan desaparèixer. Per tant, utilitzem les innovacions industrials com un motor que permet créixer i crear més treballs, més riquesa i més productes i serveis.

La ròbotica col·laborativa al costat de les persones.

Avui ens agradaria donar la nostra opinió sobre la robòtica col·laborativa. L’aparició de robots capaços de treballar al costat de les persones, col·laboratius, és una amenaça o és una oportunitat per la nostra qualitat de vida com a societat i com a persones?

Creiem que la resposta depèn de a quin costat de la ratlla ens trobem. La robòtica col·laborativa ja és una tecnologia disruptora, que ha arribat per canviar la nostra societat i la nostra forma de treballar. Per tant, si ens hi adaptem, podrem accedir a millors feines, més còmodes i més especialitzades. Però si no ens hi adaptem podem quedar-nos del costat dels sectors, les empreses i els treballadors que quedaran obsolets i que seran “destruïts”.

Tots sabem que els robots convencionals han tingut un impacte important a la indústria. Al parlar de robots ens venen al cap les línies automatitzades d’ensamblatge on les feines pesades i repetitives les fan robots tancats en gàbies. Son robots que poden moure grans pesos, que no es cansen, però que son perillosos i no poden treballar al costat de les persones.

Els robots col·laboratius si poden treballar al costat de les persones. Per tant, els dissenyem per no ser perillosos, per no generar forces o energies que puguin ferir una persona, i tenen el potencial de treballar al nostre voltant. I aquesta és la gran revolució que representen!

robòtica col·laborativa
procés robòtica col·laborativa

Per exemple, aquests robots podran assistir-nos durant la nostra vellesa, ajudant-nos a fer les feines de casa o a tenir cura de les nostres necessitats mèdiques. Aquests robots ja poden avui ajudar els malalts d’Alzheimer a ser més independents durant més temps. Per tant, son robots que podran millorar la nostra qualitat de vida en un futur molt proper. Es parla que en menys de 10 anys veurem aquests robots en moltíssims àmbits de la nostra vida quotidiana.

Però precisament per la seva natura, ja sabem que son robots que impactaran en sectors com la logística, el comerç, la hosteleria i turisme, la neteja i manteniment d’edificis, la atenció sanitària i a la dependència, i la educació.

El risc és que aquests sectors han suposat el 52% dels treballadors afiliats a la Seguretat Social espanyola el 2022.

Per tant, és cert que la robòtica col·laborativa en aquest sectors millorarà la nostra experiència com usuaris, però a la vegada destruirà llocs de treball poc qualificats que suposen un percentatge important de les persones implicades.

Com podem convertir aquest risc en una oportunitat?

Sempre aquestes tecnologies destructores i a la vegada creatives han suposat eliminar llocs de treball obsolets i substituir-los per llocs nous de més valor. Encara no sabem quines noves feines sortiran degut als robots col·laboratius, perquè ara mateix estan apareixent noves aplicacions, noves feines i noves idees de forma explosiva. El que si sabem és que la revolució passarà per formar-se, per aprendre a treballar amb els robots, per poder ser la persona que dona un valor afegit al entendre i comprendre com podem treure més profit del robot.

Tots nosaltres, però sobretot els joves que ara comencen la seva vida professional, hem d’aspirar a ser la persona que fabrica, repara i programa robots. No té sentit formar-se per ser la persona que serà substituïda pel robot, només té sentit formar-se per ser la persona beneficiada pel robot.

És aquí on, com tantes vegades abans, faran falta perfils tècnics. Persones creatives i no substituïbles, que aportaran a la vegada una sòlida base tècnica i la capacitat d’adaptació als nous llocs de treball.

Com dèiem al principi, la “destrucció creativa” dels robots col·laboratius serà un risc o una oportunitat?. Dependrà de nosaltres donar la resposta. Per tots els que ens vulguem formar en aquest sector s’obren unes oportunitats de creixement personal i professional gegantines. I no es pot entendre que vulguem triar l’altra cara d’aquesta moneda com a opció de futur.

El 3x2 de Comastech, un cicle ple d’oportunitats.

En el nostre 3x2 en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial aprendràs i practicaràs sobre robots i la robòtica col·laborativa que et podràs trobar a la indústria un cop entris al món laboral.

Vols saber més sobre la Mecatrónica Industrial o quines son les diferències entre la Robòtica i la Mecatrònica? Consulta al blog, tenim dues entrades dedicades a aquests temes!

exemple robòtica col·laborativa
Desenvolupat per Volcànic Internet
map-markerfacebook-squarephonetwitterenvelopeyoutube-playinstagram